Nieuwbouw Westermar

Startsituatie

  1. Er moet een nieuwe wedstrijdsporthal (de Westermar) gebouwd worden
  2. Het huidige Asiel zoekers centrum (AZC) is aan het her ontwikkelen (gelegen ten noorden van de oude sporthal locatie).
    Het COA wil het huidige terrein kopen van de gemeente en hier een duurzamere locatie van maken met huizen die op termijn wellicht kunnen worden verkocht aan particulieren.
  3. Er is een noodopvanglocatie geopend op een sportveld (veld 7) door het COA wat tevens als bufferlocatie moet dienen tijdens de verbouwing. Dit veld is in principe tot maart 2019 verhuurd en zal hierna weer als sportterrein worden gebruikt.
  4. De voetbalclubs BCV en VV Bergum (de grootste verenigingen van het complex) zitten in een proces van samenwerken.
    Na het aanleggen van een kunstgrasveld willen ze onderzoeken of ze wellicht een rol kunnen spelen in de Westermar.
  5. Met het aanleggen van de Centrale As gaan de verkeerstromen binnen Burgum ook veranderen. Dit geeft wellicht kansen voor de verkeerstromen op en rond het sportcomplex.

 

Volg ons ook op Social Media

Volg ons ook op Social Media