Nieuws

 • In de pers!

  Naar aanleiding van het door ons overgedragen eindrapport aan het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel is er in de Leeuwarder Courant en weekblad Actief een persbericht geplaatst.

  Lees meer...

 • Bezoek Het Activum in Hoogeveen

  Op vrijdag 6 april waren we te gast in Het Activum in Hoogeveen! De omvang van de accommodatie is niet vergelijkbaar met de Westermar situatie maar

  Lees meer...

 • Bezoek sportcentrum Tijenraan Raalte

  Op vrijdag 23 maart hebben we een bezoek gebracht aan sportcentrum Tijenraan in Raalte. Een nuttig bezoek aan een mooi sportcentrum!

  Lees meer...

 • Toelichting voortgang bij ledenvergadering Dorpsbelangen Burgum

  Woensdagavond 21 maart hebben we tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Burgum een toelichting gegeven op de voortgang.

  Lees meer...

 • Sportdebat vv Bergum / BCV

  Op zaterdag 10 maart waren we aanwezig bij het sportdebat van VV Bergum / BCV onder leiding van Eelke Lok! 

  Lees meer...

 • Succesvolle informatiebijeenkomst 21 februari

  Woensdagavond 21 februari heeft de Stuurgroep Westermar uiteenzetting gegeven over de voortgang van de plannen en input gevraagd over het ambitieniveau van de nieuwe sporthal. 

  Lees meer...

 • Leerlingen Liudger denken mee over nieuwe sporthal Westermar

  Leerlingen van het VMBO Liudger, onderdeel Sport en Bewegen, hebben in groepsverband ideeën uitgewerkt voor het Wetter en Willepark en de nieuwe sporthal Westermar.

  Lees meer...

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst De Westermar / 21 februari 2018

  Tijd voor een update! Op 21 februari organiseren we een informatiebijeenkomst waar we de stand van zaken weergeven en kunnen we met elkaar van gedachten wisselen over de invulling van de sporthal.

  Lees meer...

 • Inventarisatie van wensen en behoeften

  De komende weken gaan we met gebruikers en toekomstige gebruikers in overleg en inventariseren de wensen en behoeften.

  Lees meer...

 • Burgerinitiatief Sporthal Westermar

  Onze gemeente nodigt nadrukkelijk burgers uit met goede initiatieven te komen voor hun dorp, wijk of buurt. Dergelijke initiatieven worden burgerinitiatieven genoemd.

  Lees meer...

 • Bijeenkomst Westermar

  Op woensdag 29 november wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de Stuurgroep Westermar.

  Lees meer...

 • Westermar blijft op sportcomplex

  De Westermar wordt definitief herbouwd op de vertrouwde locatie. Dit heeft het college op 7 november besloten.

  Lees meer...

 • Brand Westermar

  Er heeft een grote brand gewoed in sporthal Westermar in Burgum in de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 oktober. De sporthal is daarbij volledig uitgebrand.

  Lees meer...

Volg ons ook op Social Media

Volg ons ook op Social Media