Op woensdag 29 november wordt er een bijeenkomst georganiseerd door de Stuurgroep Westermar. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel aanwezig wilt zijn, ook dan bent u van harte welkom. De inhoudelijke uitnodiging is hieronder te lezen. 
 


Beste gebruikers, omwonenden en belangstellenden,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een informele bijeenkomst voor de plannen met betrekking tot sporthal de Westermar.

Eind juni van dit jaar is er een startbijeenkomst geweest. Alle gebruikers en enkele direct betrokkenen zijn toen geïnformeerd over de mogelijkheden van verbouw en renovatie van de Westermar. Daarnaast is deze avond het burgerinitiatief gepresenteerd. Dit burgerinitiatief bestaat uit een stuurgroep bestaande uit betrokken inwoners die samenwerkt met de gemeente. De stuurgroep heeft de opdracht om  te onderzoeken wat er mogelijk is met de sporthal met als uiteindelijk doel een plan voor te leggen aan de gemeente. De input van dit plan dient te komen vanuit alle (toekomstige) gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen.
Door de brand is renovatie uiteraard niet meer een optie. Dit leidt wellicht tot nieuwe mogelijkheden voor de uiteindelijke invulling van de sporthal. Wij informeren jullie daarom graag op woensdag 29 november a.s. over de huidige stand van zaken rondom de ontwikkelingen van de Westermar.

Programma
20.00 uur: ontvangst
20.15 uur: presentatie ontwikkelingen Westermar
20.45 uur: vragenronde
21.30 uur: afsluiting

Locatie
Glinstrastate Burgum

Deelnemen?
Graag middels een reply op de mail aangeven of je komt en met hoeveel personen.

Graag tot woensdag 29 november!

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Westermar