De Westermar wordt definitief herbouwd op de vertrouwde locatie. Dit heeft het college op 7 november besloten. Hieronder het artikel in de Leeuwarder Courant van 11 november.