Burgerinitiatief Sporthal Westermar
 
Onze gemeente nodigt nadrukkelijk burgers uit met goede initiatieven te komen voor hun dorp, wijk of buurt. Dergelijke initiatieven worden burgerinitiatieven genoemd.
Zeven betrokken burgers uit Burgum hebben het initiatief genomen om de schouders onder de realisatie van de nieuwe sporthal Westermar te zetten. Dit burgerinitiatief wordt geheel belangeloos genomen. De zeven burgers, verenigd in de projectgroep Westermar, zijn van mening dat een sporthal van groot belang is voor Burgum e.o. Het vormt dé ontmoetingsplek waar jong en oud elkaar treffen, met andere woorden het is een accommodatie voor ons allemaal.
Het vormt een gebouw waar sport kan worden bedreven, maar waar veel meer functies in kunnen worden ondergebracht. Het initiatief is genomen om goede sportfaciliteiten voor Burgum te realiseren, maar het gaat om meer!. Het gaat om het aanbieden van faciliteiten waardoor de leefbaarheid een sterke impuls krijgt, waardoor de aantrekkingskracht van Burgum als woonplaats toeneemt.  Uiteindelijk werkt dit positief uit voor woningbouw, winkelbestand, scholen en overige belangrijke voorzieningen voor Burgum. Met andere woorden een burgerinitiatief voor een nieuwe hoogwaardige sporthal, maar met een veel bredere achtergrond.
De taak van de projectgroep is om samen met de burgers van Burgum de plannen voor een sportaccommodatie in te vullen. Eerst gezamenlijk kijken welke richting wij met de Westermar op willen. Voor welke sporten moet de sporthal gebruikt kunnen worden, voor welke functies kan de Westermar nog meer gebruikt gaan worden enz.? Hierover gaan wij graag met u in gesprek.
Vervolgens werkt de projectgroep de plannen verder uit en wordt het eindproduct aan de gemeente aangeboden. Bij de invulling van de werkzaamheden wordt zeer nauw met de gemeente samengewerkt, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De burgers van Burgum zijn nu aan zet! De gemeente Tytsjerksteradiel faciliteert optimaal.