Op 29 november 2017 hebben wij in Glinstra State het burgerinitiatief met betrekking tot de sporthal De Westermar gepresenteerd. In deze bijeenkomst hebben wij aangegeven dat wij graag met zoveel mogelijk gebruikers in gesprek gaan over de wensen en behoeften van alle (toekomstige) gebruikers. De komende weken worden hiervoor benut, en er zijn al diverse afspraken ingepland. Ben je gebruiker of toekomstig gebruiker en nog niet bekend met het initiatief? We komen graag in contact via info@stuurgroepwestermar.nl.