Op woensdag 9 januari 2019 wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor gebruikers, omwonenden en belangstellenden. De stand van zaken betreffende herbouw van de Westermar wordt gepresenteerd maar de bijeenkomst richt zich met name op input vanuit de gebruikers. We willen de avond gebruiken om invulling te geven aan het definitieve programma. Hieronder is de uitnodiging te lezen die naar de gebruikers is gestuurd.Beste gebruikers, omwonenden en belangstellenden,

 

Tijd voor een update!

In opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel nodigen wij u graag uit voor een informatiebijeenkomst over de herbouw van de Westermar.
Vorige maand is bekend geworden dat Alynia Architecten uit Harlingen de opdracht heeft gekregen om samen met de  gemeente Tytsjerksteradiel en gebruikers een ontwerp te maken van de nieuwe sporthal in Burgum. Inmiddels zijn er met verschillende betrokken partijen al diverse overleggen geweest en hebben zij het programma (van eisen) verder uitgewerkt. Het programma van eisen is door Alynia Architecten vertaald naar plattegronden voor de begane grond en 1e verdieping. Als burgerinitiatiefgroep streven we ernaar dat het uiteindelijke plan past binnen de door ons gestelde ambities. De ambities zijn mede tot stand gekomen door de geleverde input van gebruikers.

 

Informatie- / brainstormbijeenkomst 

Op woensdag 9 januari 2019 willen wij het plan (met plattegronden) graag met u delen. Tijdens deze avond vragen wij u actief mee te denken en invulling te geven aan het definitieve programma.   
In de weken na de bijeenkomst wordt het programma (van eisen) en plattegronden definitief vastgesteld waarna de aanbesteding volgt. Dit is dus uw kans om nog een bijdrage te leveren!
In het najaar moet gestart worden met de bouw van de sporthal.

 

Programma woensdag 9 januari 2019
20.00  ontvangst
20.10  stand van zaken Westermar

20.20  presentatie gemeente en Alynia Architecten
20.45  brainstormsessies invulling definitieve programma
21.45  afsluiting met nieuwjaarsborrel


Locatie
Maxima Centrum
Prins Bernhardstraat 1a
9251 GJ Burgum

Bent u er bij? Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.
Voor nu wensen wij u fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Graag tot ziens op woensdag 9 januari 2019!


Met vriendelijke groet,

Namens het burgerinitiatief De Westermar Burgum
Piet Herder