Vanochtend heeft het burgerinitiatief in samenwerking met beide voetbalclubs een presentatie gegeven over de herbouw van sporthal Westermar aan de gemeenteraadsleden. De stand van zaken tot nu toe is geschetst en de conceptplannen en ruimtelijke inpassing van de sporthal zijn toegelicht. Door de voetbalclubs is het fusieproces en het belang van een nieuwe accommodatie gepresenteerd. Al met al een hele geslaagde ochtend!