Leerlingen van het VMBO Liudger, onderdeel Sport en Bewegen, hebben in groepsverband ideeën uitgewerkt voor het Wetter en Willepark en de nieuwe sporthal Westermar. Vandaag werden de ideeën in de raadzaal van het gemeentehuis gepresenteerd aan wethouder Fokkema.
In totaal kwamen 7 presentaties voorbij met ideeën. Interessante en verrassende suggesties brachten de leerlingen naar voren. Bovendien een prachtig initiatief dat leerlingen meedenken over belangrijke plannen voor Burgum. De ideeën worden meegenomen bij de verdere planuitwerking voor het Wetter en Willepark en de nieuwe sporthal Westermar.