Woensdagavond 21 februari heeft de Stuurgroep Westermar uiteenzetting gegeven over de voortgang van de plannen en input gevraagd over het ambitieniveau van de nieuwe sporthal. 
Het ambitieniveau is gedurende de avond voor een 4-tal thema's besproken en geinventariseerd: bouwkundig / omgeving, sportcafe / exploitatie, duurzaamheid en innovatie in de sport. Er is mooie en waardevolle input geleverd en de Stuurgroep zal dit gaan verwerken in het Plan van Aanpak voor de gemeente. Hiermee is de inventarisatie zo goed als afgerond.