Woensdagavond 21 maart hebben we tijdens de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen Burgum een toelichting gegeven op de voortgang. Mooi om op deze manier een breed publiek aan te kunnen spreken.