Op vrijdag 6 april waren we te gast in Het Activum in Hoogeveen! De omvang van de accommodatie is niet vergelijkbaar met de Westermar situatie maar het bezoek heeft ons relevante informatie opgeleverd waar we ons voordeel mee kunnen doen. Op de foto's het zicht vanuit het sportcafe op de atletiekbaan en de 3 verschillende zalen.