Naar aanleiding van het door ons overgedragen eindrapport aan het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel is er in de Leeuwarder Courant en weekblad Actief een persbericht geplaatst (zie hieronder).
In het eindrapport hebben wij naast de inventarisaties en uitkomsten van onderzoeken een aantal adviezen en aanbevelingen aangereikt. Wij hebben het eindrapport op 24 april overgedragen aan het college van B&W van de gemeente Tytsjerksteradiel: hiermee is de initiatieffase beëndigd.
De gemeente gaat op basis van het eindrapport verder met aanbesteding, planontwikkeling en tot slot natuurlijk realisatie van de nieuwe Westermar. De stuurgroep blijft betrokken bij de nieuwbouw van de Westermar. Binnenkort organiseren wij samen met de gemeente een nieuwe informatie bijeenkomst voor gebruikers en belanghebbenden en informeren dan graag over de voortgang en ontwikkelingen van de nieuwbouw.

Leeuwarder Courant:


Weekblad Actief: