Speciaal voor de bewoners van Burgum West organiseert de gemeente Tytsjerksteradiel een informatiebijeenkomst. Tijdens de laatste informatiebijeenkomst betreffende de herbouw van de Westermar zijn de plannen rondom de aanrijroute en de parkeerplaatsen gedeeld. Deze plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt en de gemeente wil deze graag delen met de omwonenden. Op maandag 21 januari zijn de omwonenden van de Westermar van harte welkom in de raadszaal op het gemeentehuis in Burgum. Om 20.00 uur staat de koffie klaar! Namens de gemeente Tytsjerksteradiel, graag tot ziens!