Er was gisteravond veel belangstelling bij de presentatie van de stand van zaken betreffende de herbouw van de Westermar. De gemeente heeft samen met het burgerinitiatief en Alynia architecten uitleg gegeven over de voorlopige schets van de Westermar. Na de presentatie was er ruimte voor input vanuit alle aanwezigen. De hoge opkomst geeft aan dat er grote betrokkenheid is vanuit de omwonenden, gebruikers en sportverenigingen. Daar waar mogelijk wordt de input doorgevoerd en verwerkt in de definitieve schets.