Nu de gemeenteraad zich heeft uitgesproken over de bouw van de nieuwe sporthal Westermar wordt er binnen nu en een aantal maanden gestart met de bouwwerkzaamheden.
Voorafgaand op de start van de werkzaamheden gaat de gemeente op het terrein een bouwweg maken. Het is nodig dat er een aantal bomen worden gekapt. Ter voorbereiding hierop wordt op donderdag 28 februari alvast gesnoeid.