De toekomstige gebruikers van de nieuwe Westermar worden van harte uitgenodigd om op 28 maart aanwezig te zijn bij een nieuwe bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst wordt de stand van zaken weergegeven en worden de definitieve plattegronden gedeeld met de gebruikers. 
Hieronder is de uitnodiging te lezen. Beste gebruikers van de nieuwe Westermar, 

Inmiddels heeft de gemeenteraad zich uitgesproken over de herbouw van de Westermar. De gemeenteraad heeft gekozen voor de variant waarin onder andere een sportcafé en voetbalvereniging zijn opgenomen. Ook de ontsluiting naar de nieuwe Westermar en nieuwe situering van sportvelden en parkeerterrein(en) wordt meegenomen in het geheel. Wat ons betreft een prachtige kans voor de gemeente en de sport! 

Informatie bijeenkomst 

Tijdens de bijeenkomst op 9 januari heeft u input gegeven op de plattegronden. De architect heeft dit samen met andere wensen en eisen verder uitgewerkt. Samen heeft dit geresulteerd in nieuwe plattegronden, een definitief ontwerp.

Op donderdag 28 maart 2019 willen wij de laatste plattegronden graag met u delen.

Tevens wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken en het verdere proces.     

Programma donderdag 28 maart 2019
20.00  ontvangst
20.10  stand van zaken Westermar

20.20  presentatie plattegronden Alynia Architecten

21.10  vervolg en verdere proces
21.30 afsluiting


Locatie
Maxima Centrum
Prins Bernhardstraat 1a
9251 GJ Burgum
 

Bent u er bij? Uw aanwezigheid wordt zeer gewaardeerd.

Graag tot ziens op donderdagavond 28 maart 2019!