Tijdens de bijeenkomst van 4 juli jl. is er een toelichting gegeven op de stand van zaken betreffende de kantine in de nieuwe Westermar. Wij nodigen u van harte uit om mee te denken over de sfeer en inrichting van de nieuwe kantine. 

Hieronder leest u de uitnodiging namens FC Burgum. Mocht u vragen hebben dan kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met het burgerinitiatief via ons e-mail adres: info@stuurgroepwestermar.nl. 

Uitnodiging voor verenigingen die willen brainstormen over de sfeer en inrichting van de kantine in de Nije Westermar.  
Ter bevordering van ontmoeting, ontspanning, leefbaarheid, sociale contacten etc. mag een horecafunctie in de nieuw te bouwen sporthal in Burgum niet ontbreken. Spontaan hebben een aantal verenigingen zich al gemeld om mee te denken, echter hoe meer hoe beter, om breed draagvlak te creëren. FC Burgum zorgt voor verdere coördinatie van de planvorming samen met het Burgerinitiatief en de gemeente. 
Wilt u ook meedenken en weten wat u kunt betekenen als vereniging? Aanmelden kan bij Jaap van Bruggen door een e-mail te sturen naar: jaapvanbruggen@planet.nl