Namens het burgerinitiatief nodigen we gebruikers van de nieuwe sporthal Westermar graag uit voor de feestelijke bouwstart op donderdag 5 september. Natuurlijk zijn niet alleen bestuursleden of direct betrokkenen uitgenodigd maar zijn actieve en betrokken leden ook van harte welkom! 
Hieronder kunt u het programma lezen van de feestelijke bouwstart. We hopen u te zien op donderdag 5 september a.s.