Op donderdag 5 september is de start van de bouwwerkzaamheden op een feestelijke wijze gevierd: op de bouwlocatie werd de eerste heipaal geslagen door wethouder Gelbrig Hoekstra. Onder het genot van een hapje en drankje konden de aanwezigen ook een video impressie bekijken van de nieuwe sporthal. Al met al een zeer geslaagde middag! 

Bij de feestelijkheden was de pers natuurlijk ook aanwezig. Hieronder kunt u een aantal artikelen lezen. 


Leeuwarder Courant: 

www.lc.nl/friesland/tytsjerksteradiel/Drie-jaar-na-de-brand-moet-de-nieuwe-Westermar-in-Burgum-open-zijn-24797743.html

Omrop Fryslan:

www.omropfryslan.nl/nijs/905314-wethalder-hoekstra-slacht-twa-jier-nei-de-bran-earste-peal-nije-sporthal-burgum