Op dinsdag 28 januari heeft het burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente Tytsjerksteradiel een informele en informatieve bijeenkomst georganiseerd. Met name onderwerpen gericht op de binnensport zijn aan de orde gekomen. Denk hierbij aan het belijningsplan en de verdere sportinrichting. Ook is de stand van zaken weergegeven betreffende het sportcafé, kleurstellingen van de gehele accommodatie en is het concept rooster gedeeld (invulling van de zaaldelen).